Concurso “Deseñando a portada d’O Estoxo 2018”
BASES 
  1. Poderá participar todo a alumnado do IES Salvaterra de Miño.
  2. A temática versará sobre a paisaxe forestal da nosa contorna: texto e foto, debuxo, colaxe…
  3. No deseño da portada, en tamaño DIN A 4, deben aparecer o nome da revista e a data, e os logos do IES e o dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega.
  4. Os traballos poderán enviarse a linguadesalvaterra@gmail.com ou entregar a calquera profesor/a de EPeV ou LGeL, antes do venres 13 de abril de 2018.
  5. Haberá un premio para a proposta gañadora.

EDLG IES Salvaterra de Miño, xaneiro 2018
 

Comentarios