EDLG

CURSO 2018-19

Grupo de teatro: estrea na biblioteca

Coñecendo a illa de San Simón.CURSO 2017-18

Semana do Cine Galego

Certame fotográfico: Paisaxe forestal de noso

Variacións de Martin Codax

Salvateatro do Miño estrea a peza orixinal A RÚA

Linguas do Mar de Vigo. RUSH

Comentarios